Projekt domów energooszczędnych
Faza:   koncepcja architektoniczna
Inwestor:   prywatny
Rok:   2010
Powierzchnia zabudowy:  do 100  m2
pasywny1_z

pasywny2_z

pasywny3_z

pasywny4_z