Analiza możliwości zabudowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.

1

2

3

4

5

6

7