Projekt parku leśnego z wieżą widokową wys. 17 m w Gdańsku Oruni
Faza:   projekt budowlany, zrealizowany
Inwestor:   MTM s.a.
Rok:   2011-2012
Powierzchnia zabudowy:  13,00 ha

1

p5

p4

2

p1

p6