Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Osina
Status:   projekt konkursowy w trakcie realizacji
Inwestor:   Gmina Osina
Rok:   2012- 2013
Wielkość:  310  m2

1oo

2oo

osina1