Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego między budynkami mieszkalnymi
w miejscowości Czarna Woda
Faza:   projekt zagospodarowania terenu
Inwestor:   Gmina Czarna Woda
Rok:   2012
Powierzchnia:   ok. 2000m2

IMG_2522

IMG_2524

IMG_2534

IMG_2521